Wealth management

Naša kancelária poskytuje už viac ako 28 rokov služby pri správe majetku či už jednotlivcom alebo rodinám. Týmto spôsobom pomáhame dlhodobo udržiavať hodnoty rodinného majetku.

V rámci wealth managementu je náš vzťah s klientom postavený na absolútnej dlhoročnej dôvere. Klientom pomáhame udržateľne rozvíjať ich majetok, správne rozkladať právne, obchodné a investičné riziká, zvoliť najvhodnejšiu štruktúru úpravy vlastníckych a holdingových vzťahov a uchovávať svoje aktíva pre budúce generácie.

Vďaka dlhoročne vybudovanej sieti kontaktov a spolupracujúcich advokátov v zahraničí dokážeme poskytovať služby wealth managementu okrem Slovenskej republiky aj v jurisdikciách ako sú Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Malta a Luxembursko.