Pro bono

Povolanie advokáta spočíva aj v jeho poslaní pomáhať prostredníctvom svojich vedomostí a skúseností tým, ktorí túto pomoc potrebujú. Brichta & Partners už viac ako tri desaťročia venuje nemalú časť svojej práce pro bono podpore spoločensky, či charitatívne významným projektom a prípadom. 

V rámci našej pro bono práce dlhoročne pôsobíme najmä v nasledovných oblastiach: 

Transparentná informatizácia spoločnosti – Slovensko.Digital

Už od založenia neziskovej platformy Slovensko.Digital pomáhame profesionálom z oblasti IT s právnymi službami pri plnení ich poslania – kontrole zlepšovania digitálnych služieb štátu.

Rastúci inovačný ekosystém – Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE)

Naša kancelária pomáha právnym poradenstvom známej slovenskej platforme združujúcej spoločnosti z oblasti IT, inovačného a start-upového ekosystému v rámci ich snahy pretvárať Slovensko na krajinu, z ktorej pochádzajú svetovo významené a inovatívne projekty a spoločnosti s ambíciou stať sa silnými hráčmi na medzinárodnom poli.

Charitatívna oblasť – početné neziskové organizácie a tretí sektor

Od svojho založenia podporujeme radu neziskových organizácií, občianskych združení, či cirkevných inštitúcií a organizácií angažujúcich sa v charitatívnych projektoch. Našu pomoc často poskytujeme aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v núdzi.