One of the leading Slovak boutique law firm with over 28 years of experience representing top clients, providing deep insights and game changing solutions.

Our dedicated and structured team focuses on all areas of commercial law, IP/IT law and wealth management.
Our clients benefit from our unique local network aquired during years of legal practice. We know the market.

Medzinárodná spolupráca

Vďaka našej dlhoročne budovanej sieti partnerských kancelárií a skúsenostiam s poradenstvom pre klientov pri ich medzinárodných podnikateľských aktivitách vieme pokryť požiadavky našich klientov na viacerých kontinentoch.

Naša kancelária denne spolupracuje s renomovanými advokátskymi kanceláriami v európskych krajinách, USA, Južnej Amerike a Ázii. Právne poradenstvo sme poskytovali pri početných medzinárodných transakciách, ako napríklad pri príprave cezhraničných procesov Joint Venture, akcionárskych vzťahoch, obchodných transakciách, či zakladaní start-up spoločností a spôsobe ich financovania. V oblasti duševného vlastníctva a IT práva spolupracuje naša kancelária na dennej báze s  renomovanými kanceláriami vo svete, vďaka čomu vieme poskytnúť globálnu ochranu práv duševného vlastníctva pre našich klientov.

Našu vysokú úroveň profesionality poskytovaných právnych služieb potvrdzujú aj členstvá v prestížnych medzinárodných, ako aj v domácich ekonomických združeniach a profesijných komorách. Americká obchodná komora, Britská obchodná komora, Talianska obchodná komora, Taiwanská obchodná komora, Národná skupina Medzinárodnej asociácie pre ochranu duševného vlastníctva (AIPPI), International Trademark Association  (INTA), European Communities Trade Mark Association (ECTA), European association of brand owners MARQUES.

O nás

Právne poradenstvo poskytujeme klientom už viac ako 28 rokov.

História

Advokátska kancelária BRICHTA & PARTNERS bola založená zakladajúcim partnerom JUDr. Júliusom Brichtom v roku 1990, keď zásadné spoločenské a politické zmeny umožnili v Slovenskej republike slobodný výkon povolania advokáta. Popri oblastiach obchodného a korporátneho práva sa ako jedna z najdlhšie pôsobiacich kancelárií na Slovenskom trhu už od roku 1993 venujeme poradenstvu v oblasti práva duševného vlastníctva, v ktorej si dodnes zachovávame vedúce postavenie.


Náš team

V kancelárii v súčasnosti pôsobia pätnásti právnici a podporný personál pozostávajúci z administratívnych zamestnancov, prekladateľov, asistentov a externých technických konzultantov pre oblasť priemyselných práv.


Naši klienti

Medzi našich klientov patria nielen významné slovenské spoločnosti z finančného, technologického, výrobného, obchodného, módneho či reklamného priemyslu, ale aj niekoľko úspešných slovenských start-up spoločností, z ktorých sa viacerým podarilo byť úspešnými doma i v zahraničí. Našimi klientmi sú aj medzinárodné spoločnosti a korporácie zo zoznamu Fortune 500 predovšetkým z farmaceutického, tabakového, módneho, kozmetického a automobilového priemyslu.